התוכן העיקרי

הודעת התראה

פיסקה כללית:

מסמכים לדף:

מצגת מוליד עם הסבר קצר על הפעילות בקמפוס

מסמך של עמליה שנקרא "קמפוס רב תרבותי"

עבודת התיזה של יעל מעיין

מסמך בית הנשיא (תקווה ישראלית באקדמיה – מסמך יסוד)

דוח ות"ת על פלורליזם באוניברסיטאות

שמות של אנשים שיופיע השם, האימייל, ושורה אחת שמתארת אותם

וליד מולא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יעל מעיין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לינקים

המרכז היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה

המרכז ... במכללת תל חי (תמי הגר ותופאחה סאבא) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.